Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 lipca 2017 16:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

07-08-2017 Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Jejkowice zwołuje na dzień 07 sierpnia 2017r. o godz. 15.00 SESJĘ RADY GMINY. Sesja odbędzie się w salce narad Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad Sesji:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad Sesji.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

6. Informacje przewodniczących poszczególnych komisji z odbytych posiedzeń w okresie

międzysesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie obrad Sesji.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie