Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 kwietnia 2017 11:21 | wersja 3 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

24-04-2017 Sesja Rady Gminy

24 kwietnia 2017r. o godz. 16.30 SESJĘ RADY GMINY. Sesja odbędzie się w salce narad Urzędu Gminy.Proponowany porządek obrad Sesji:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje przewodniczących poszczególnych komisji z odbytych posiedzeń w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Gminę Jejkowice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2017.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jejkowice na lata 2017-2020.
11. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad Sesji.


Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia

Z pracy zawodowej – art.25 ust.3 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

/tekst jednolity Dz.U.2016r. poz. 446/


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie