Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 lutego 2018 12:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 8 załączników 8

26.02.2018 - Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Jejkowice zwołuje na dzień 26 lutego 2018r.
o godz. 15.30 SESJĘ RADY GMINY. Sesja odbędzie się w salce narad Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad Sesji:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad Sesji.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

6. Informacje przewodniczących poszczególnych komisji z odbytych posiedzeń w okresie
międzysesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Jejkowice.

9.Podjęcie uchwały w sprawie umowy partnerskiej mającej na celu wspólną realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2018r

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jejkowice na rok 2018 i lata następne.

12.Ustalenie terminu kolejnej sesji.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zamknięcie obrad Sesji.


Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej – art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.2017r. poz. 1875/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie