Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 maja 2009 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o numerach i granicach obwodów


 

OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY JEJKOWICE

z dnia 04 maja 2009 r.


w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach

obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 07 czerwca 2009 roku.


Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 25 poz. 219 ze zm. ) oraz w związku z uchwałą nr XXI /105/ 2000 Rady Gminy Jejkowice z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie określenia w Gminie Jejkowice obwodów głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ( Dz. Urz.Woj. Śląskiego Nr 26, poz. 398 z 2000r. ze zm. )


Wójt Gminy Jejkowice, podaje do publicznej wiadomości


informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach

obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

w dniu 07 czerwca 2009 r.


Numer obwodu

głosowania

Granice obwodu

głosowania

Siedziba obwodowej

komisji wyborczej
1

Gmina Jejkowice

ulice :

Chwałęcicka, Dworcowa,

Krótka, Mostowa, Polna,

Poprzeczna, Przed Koleją,

Sosnowa, Szkolna, Wiatraczna ,

Za Koleją,
Szkoła Podstawowa

w Jejkowicach
2

Gmina Jejkowice

ulice :

Brzozowa , Fr. Prusa , Gajowa ,

Główna , Górska, Leśna ,

Łąkowa , Niedobczycka ,

Niewiadomska , Prosta ,

Przemysłowa, Pustki ,

Sumińska , Świerkowa,Zielona,
Szkoła Podstawowa

w Jejkowicach


Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 07 czerwca 2009 roku

w godzinach od 8.00 - 22.00


                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                      / - / Jan Jochem


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie