Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 stycznia 2014 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO


 

INFORMACJA

O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

pt. „Program aktywizacji osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w gminie Jejkowice”

W 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jejkowicach  przystąpił do realizacji projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 pod tytułem „ Program

aktywizacji osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w gminie Jejkowice” który będzie trwał od 01.01.2014r do 31.03.2015r.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej, wzrost poziomu zatrudnienia oraz wyjście z bezradności osób bezrobotnych

i nieaktywnych zawodowo będących klientami pomocy społecznej, podniesienie kwalifikacji osób pozostających bez pracy oraz wprowadzenie zmian postawy, pobudzenie motywacji do poprawy stylu życia.

Wsparciem w formie udziału w projekcie systemowym planuje się objąć 13 osób.

Wartość projektu wynosi 113.676,00zł. w tym wkład własny w wysokości 14.777,88zł. W ramach udziału w projekcie uczestnikom zaproponuje się trening umiejętności społecznych, przyuczenie do zawodu, podwyższenie i nabycie kwalifikacji zawodowych oraz nabycie nowych umiejętności, porady doradcy zawodowego i psychologa.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem: 32 4302702

 

Z poważaniem

 

                                                                Bożena Płonka

                                                               Kierownik

                                                                      Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                w Jejkowicach
  

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie