Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 września 2019 10:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Okręgowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej II podaje do wiadomości publicznej informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach:

Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej II:

1.

Natalia WŁOCH-KLIŚ

– Przewodnicząca Komisji, Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej II

2.

Andrzej Władysław TRZOPEK

– Zastępca Przewodniczącej Komisji, Sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

3.

Piotr STANCLIK

– Zastępca Przewodniczącej Komisji, Sędzia Sądu Rejonowego w Cieszynie

4.

Wiesław PŁONKA

– Członek Komisji, Sędzia Sądu Rejonowego w Żywcu (w stanie spoczynku)

5.

Krzysztof PABIŚ

– Członek Komisji, Sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

6.

Marcin KOWRYGO

– Członek Komisji, Sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Funkcję Sekretarza Komisji pełni Bronisław Derlich – Główny Specjalista w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, budynek B, pokój nr 119, tel. 33 812 45 98, 33 813 63 74, fax. 33 813 62 67, adres email bbi-dyr@kbw.gov.pl .

Okręgowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej II pełni dyżury w Sali Narad, w budynku B, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 – w następujących dniach i godzinach:

- 27 sierpnia 2019 r. w godzinach od 16:00 do 18:00,

- 28, 29, 30 sierpnia 2019 r. w godzinach od 13:00 do 17:00,

- 31 sierpnia 2019 r. w godzinach od 12:00 do 14:00,

- 2 września 2019 r. w godzinach od 13:00 do 18:00,

- 3 września 2019 r. w godzinach od 13:00 do 24:00.

Posiedzenia Komisji związane z rejestracją uprzednio zgłoszonych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatora:

4, 5, 6 września 2019 r. o godzinie 15:30.

Telefon 33 812 45 98, fax 33 813 62 67, tel. 33 813 63 74.

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej https://pkw.gov.pl
oraz http://bielsko-biala.kbw.gov.pl.

Przewodnicząca

Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej II

Natalia WŁOCH-KLIŚ

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie