Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 października 2017 08:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Karta Nr 11/2017 Zgłoszenie wycinki


1

Nr Karty

11/2017

2

Rodzaj dokumentu

Zgłoszenie wycinki drzew

3

Temat dokumentu

Ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Usuwanie drzew

5

Opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku: sosna zwyczajna-11 szt. , rosnących na nieruchomości o numerze ewid.1886/258 położonych w Jejkowicach, stanowiących własność wnioskodawcy.

6

Obszar, którego dokument dotyczy

Gmina Jejkowice

7

Znak sprawy

IN. 6131.7.2017

8

Dokument wytworzył

osoba fizyczna

9

Data dokumentu

29.09.2017 r.

10

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Jejkowice, Referat Inwestycji Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych, tel.324302002 wewn.46, pok. nr 26

13

Numery kart innych dokumentów w sprawie

brak

14

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

12.10.2017

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie