Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 stycznia 2016 11:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Karta Nr 150/2015 Decyzja


1

Nr Karty

150/2015

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja

3

Temat dokumentu

Ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Usuwanie drzew

5

Opis dokumentu

Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z gatunku brzoza brodawkowata -5 szt. sosna zwyczajna -1 szt. rosnących na nieruchomości o numerze ewid 655/42 i 654/41 położonej przy ulicy Brzozowej w Jejkowicach, stanowiącej własność wnioskodawcy.

6

Obszar, którego dokument dotyczy

Gmina Jejkowice

7

Znak sprawy

IN.6131.78.D.2015

8

Dokument wytworzył

Hanna Jezusek - Jasinowska

9

Data dokumentu

11.12.2015r.

10

Dokument zatwierdził

Zastępca Wójta Gminy Jejkowice

11

Data zatwierdzenia dokumentu

11.12.2015r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Jejkowice, Referat Inwestycji Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych, tel.324302002 wewn.46, pok. nr 26

13

Numery kart innych dokumentów w sprawie

150/2015

14

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

22.01.20

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie