Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 stycznia 2016 12:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Karta Nr 155/2015 Wnioski o wydanie decyzji


1

Nr Karty

155/2015

2

Rodzaj dokumentu

Wnioski o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

Ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Usuwanie drzew

5

Opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewu z gatunku: sosna czarna(pinus) -1 szt. rosnących na nieruchomości o numerze ewid.1395/132 położonej przy ulicy Pprzecznej w Jejkowicach, stanowiącej własność wnioskodawcy.

6

Obszar, którego dokument dotyczy

Gmina Jejkowice

7

Znak sprawy

IN. 6131.82.2015

8

Dokument wytworzył

osoba fizyczna

9

Data dokumentu

28.12.2015 r.

10

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Jejkowice, Referat Inwestycji Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych, tel.324302002 wewn.46, pok. nr 26

13

Numery kart innych dokumentów w sprawie

2/2016

14

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

22.01.2016

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie