Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 lipca 2019 15:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Karta Nr 20/2019 Wnioski o wydanie decyzji


1

Nr Karty

20/2019

2

Rodzaj dokumentu

Wnioski o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

Ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Usuwanie drzew

5

Opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku: lipa drobnolistna -1 szt. rosnących na nieruchomości o numerze ewid.2074/221 położonej w Jejkowicach, stanowiącej własność wnioskodawcy.

6

Obszar, którego dokument dotyczy

Gmina Jejkowice

7

Znak sprawy

IN. 6131.19.D.2019

8

Dokument wytworzył

osoba fizyczna

9

Data dokumentu

17.07.2019 r.

10

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Jejkowice, Referat Inwestycji Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych, tel.324302002 wewn.37, pok. nr 17

13

Numery kart innych dokumentów w sprawie

22/2018

14

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

29.07.2019

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie