Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 września 2018 15:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Karta Nr 22/2018 Decyzja


1

Nr Karty

22/2018

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja

3

Temat dokumentu

Ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

umorzenie

5

Opis dokumentu

Wydanie decyzji umarzającej postępowanie w spr. usunięcia drzew z gatunku dąb -1 szt., jarząb pospolity - 1 szt. brzoza brodawkowata 5 szt.na nieruchomości o numerze 581/10 położonej przy ulicy Niedobczyckiej w Jejkowicach, stanowiącej własność wnioskodawcy.

6

Obszar, którego dokument dotyczy

Gmina Jejkowice

7

Znak sprawy

IN.6131.20.D.2016

8

Dokument wytworzył

Hanna Jezusek - Jasinowska

9

Data dokumentu

12.09.2018r.

10

Dokument zatwierdził

Wójt Gminy Jejkowice

11

Data zatwierdzenia dokumentu

12.09.2018r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Jejkowice, Referat Inwestycji Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych, tel.324302002 wewn.37, pok. nr 17

13

Numery kart innych dokumentów w sprawie

21/2018

14

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

12.09.2018r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie