Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 września 2018 10:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Karta Nr 25/2018 Zgłoszenie wycinki


1

Nr Karty

25/2018

2

Rodzaj dokumentu

Zgłoszenie wycinki drzew

3

Temat dokumentu

Ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Usuwanie drzew

5

Opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku: jodła pospolita- 1 szt. rosnącego na nieruchomości o numerze ewid.758/85 położonej w Jejkowicach, stanowiącej własność wnioskodawcy.

6

Obszar, którego dokument dotyczy

Gmina Jejkowice

7

Znak sprawy

IN. 6131.23.2018

8

Dokument wytworzył

osoba fizyczna

9

Data dokumentu

18.09.2018r.

10

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Jejkowice, Referat Inwestycji Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych, tel.324302002 wewn.37, pok. nr 17

13

Numery kart innych dokumentów w sprawie

brak

14

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

20.09.2018

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie