Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 czerwca 2015 12:48 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Karta Nr 3/2012 Decyzje


Nr Karty 3/2012
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Usuwanie drzew
5 Opis dokumentu Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew z gatunku modrzew, wierzba i brzoza rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1374/13 położonej przy ulicy Przemysłowej w Jejkowicach, stanowiącej własność wnioskodawcy.
6 Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Jejkowice
7 Znak sprawy IN.6131.28.D.2011
8 Dokument wytworzył Wiesława Bednarek
9 Data dokumentu 24 stycznia 2012r.
10 Dokument zatwierdził Wójt Gminy Czesław Grzenia
11 Data zatwierdzenia dokumentu 24 stycznia 2012r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Jejkowice, Referat Inwestycji Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych, tel.324302002 wewn.37, pok. nr 29
13 Numery kart innych dokumentów w sprawie 51/2011
25/2015
26/2015
14 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.01.2012

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie