Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 marca 2015 12:49 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Karta Nr 57/2012 Wnioski o wydanie decyzji


1 Nr Karty 57/2012
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Usuwanie drzew
5 Opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku brzoza i 16 szt. drzew z gatunku dąb rosnących na nieruchomości o numerze ewid. 1860/205 położonej przy ulicy Górskiej w Jejkowicach, stanowiącej własność wnioskodawcy.

6 Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Jejkowice
7 Znak sprawy IN. 6131.27.2012
8 Dokument wytworzył Osoba fizyczna dnia 31.10.2012r.
9 Data dokumentu 2.11.2012r.
10 Dokument zatwierdził nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Jejkowice, Referat Inwestycji Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych, tel.324302002 wewn.37, pok. nr 29
13 Numery kart innych dokumentów w sprawie

58/2012

14 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 3.12.2012

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie