Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 marca 2015 12:49 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Karta Nr 58/2012 Decyzje


1 Nr Karty 58/2012
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Usuwanie drzew
5 Opis dokumentu

Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku brzoza i 16 szt. drzew z gatunku dąb rosnących na nieruchomości o numerze ewid. 1860/205 położonej przy ulicy Górskiej w Jejkowicach, stanowiącej własność wnioskodawcy.

6 Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Jejkowice
7 Znak sprawy IN.6131.27.D.2012
8 Dokument wytworzył Wiesława Bednarek
9 Data dokumentu 04.12.2012r.
10 Dokument zatwierdził Wójt Gminy Jejkowice
11 Data zatwierdzenia dokumentu 04.12.2012r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Jejkowice, Referat Inwestycji Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych, tel.324302002 wewn.37, pok. nr 29
13 Numery kart innych dokumentów w sprawie 57/2012
14 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.12.2012r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie