Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 kwietnia 2018 10:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Karta Nr 6/2018 Zgłoszenie wycinki


1

Nr Karty

6/2018

2

Rodzaj dokumentu

Zgłoszenie wycinki drzew

3

Temat dokumentu

Ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Usuwanie drzew

5

Opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku: świerk pospolity -1 szt., sosna zwyczajna- 4 szt. rosnących na nieruchomości o numerze ewid.1098/163 położonych w Jejkowicach, stanowiącej własność wnioskodawcy.

6

Obszar, którego dokument dotyczy

Gmina Jejkowice

7

Znak sprawy

IN. 6131.6.2018

8

Dokument wytworzył

osoba fizyczna

9

Data dokumentu

11.04.2018r.

10

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Jejkowice, Referat Inwestycji Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych, tel.324302002 wewn.37, pok. nr 17

13

Numery kart innych dokumentów w sprawie

brak

14

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

17.04.2018

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie