Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 marca 2015 12:50 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Karta Nr 60/2012 Decyzje


1 Nr Karty 60/2012
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Usuwanie drzew
5 Opis dokumentu

Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku świerk, 5 szt. drzew z gatunku modrzew i 1 szt. drzewa z gatunku tuja rosnących na nieruchomości o numerze ewid. 1300/167 położonej przy ulicy Zielonej w Jejkowicach, stanowiącej własność wnioskodawców.

6 Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Jejkowice
7 Znak sprawy IN.6131.28.D.2012
8 Dokument wytworzył Wiesława Bednarek
9 Data dokumentu 04.12.2012r.
10 Dokument zatwierdził Wójt Gminy Jejkowice
11 Data zatwierdzenia dokumentu 04.12.2012r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Jejkowice, Referat Inwestycji Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych, tel.324302002 wewn.37, pok. nr 29
13 Numery kart innych dokumentów w sprawie 59/2012
14 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.12.2012r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie