Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 marca 2015 12:52 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Karta Nr 61/2012 Wnioski o wydanie decyzji


1 Nr Karty 61/2012
2 Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Usuwanie drzew
5 Opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gatunku modrzew rosnących na nieruchomości o numerze ewid. 1667/163 położonej przy ulicy Poprzecznej w Jejkowicach, stanowiącej własność wnioskodawcy.

6 Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Jejkowice
7 Znak sprawy IN. 6131.29.2012
8 Dokument wytworzył Osoba fizyczna dnia 15.11.2012r.
9 Data dokumentu 15.11.2012r.
10 Dokument zatwierdził nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Jejkowice, Referat Inwestycji Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych, tel.324302002 wewn.37, pok. nr 29
13 Numery kart innych dokumentów w sprawie

62/2012

14 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.12.2012

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie