Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 marca 2015 12:52 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Karta Nr 62/2012 Decyzje


1 Nr Karty 62/2012
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Usuwanie drzew
5 Opis dokumentu

Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 4 szt. drzew z gatunku modrzew rosnących na nieruchomości o numerze ewid. 1667/163 położonej przy ulicy Poprzecznej w Jejkowicach, stanowiącej własność wnioskodawcy.

6 Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Jejkowice
7 Znak sprawy IN.6131.29.D.2012
8 Dokument wytworzył Wiesława Bednarek
9 Data dokumentu 07.12.2012r.
10 Dokument zatwierdził Wójt Gminy Jejkowice
11 Data zatwierdzenia dokumentu 07.12.2012r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Jejkowice, Referat Inwestycji Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych, tel.324302002 wewn.37, pok. nr 29
13 Numery kart innych dokumentów w sprawie 61/2012
14 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.12.2012r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie