Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 marca 2015 12:53 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Karta Nr 64/2012 Decyzje


1 Nr Karty 64/2012
2 Rodzaj dokumentu Decyzje
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Usuwanie drzew
5 Opis dokumentu

Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 55 szt. drzew z gatunku sosna, 98 szt. drzew z gatunku brzoza i 7 szt. drzew z gatunku olcha rosnących na nieruchomości o numerze ewid. 917/1 położonej przy ulicy Świerkowej w Jejkowicach, stanowiącej własność wnioskodawcy.

6 Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Jejkowice
7 Znak sprawy IN.6131.31.D.2012
8 Dokument wytworzył Wiesława Bednarek
9 Data dokumentu 20.12.2012r.
10 Dokument zatwierdził Wójt Gminy Jejkowice
11 Data zatwierdzenia dokumentu 20.12.2012r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Jejkowice, Referat Inwestycji Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych, tel.324302002 wewn.37, pok. nr 29
13 Numery kart innych dokumentów w sprawie 63/2012
14 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.12.2012r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie