Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 maja 2018 12:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Karta Nr 8/2018 Zgłoszenie wycinki


1

Nr Karty

8/2018

2

Rodzaj dokumentu

Zgłoszenie wycinki drzew

3

Temat dokumentu

Ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Usuwanie drzew

5

Opis dokumentu

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku: sosna zwyczajna-2 szt. rosnących na nieruchomości o numerze ewid.1885/258 położonych w Jejkowicach, stanowiącej własność wnioskodawcy.

6

Obszar, którego dokument dotyczy

Gmina Jejkowice

7

Znak sprawy

IN. 6131.8.2018

8

Dokument wytworzył

osoba fizyczna

9

Data dokumentu

8.05.2018r.

10

Dokument zatwierdził

nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Jejkowice, Referat Inwestycji Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych, tel.324302002 wewn.37, pok. nr 17

13

Numery kart innych dokumentów w sprawie

brak

14

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

9.05.2018

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie