Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 listopada 2010 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Komunikat w sprawie losowania numerów list kandydatów


 

Na podstawie art. 64m i art.64o ust.7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r Nr 176, poz. 1190)

Gminna Komisja Wyborcza w Jejkowicach

informuje, że losowanie list kandydatów zarejestrowanych do rady gminy odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Jejkowice, ul. Główna 38a pokój nr 5 w dniu 3 listopada 2010 roku o godzinie 11.00.

Losowanie będzie przeprowadzone w następujący sposób:

  • Dwa pudełka umieszczone zostaną w widocznym miejscu. Do jednego pudełka zostanie włożonych tyle złożonych na pół kartek z kolejnymi numerami list, ile jest uprawnionych komitetów. Do drugiego pudełka zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych. Oba rodzaje losowanych kartek będą umieszczone w nieprzezroczystych kopertach.

  • Losowanie przeprowadzą dwaj członkowie komisji. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba – nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtórzone przez Przewodniczącego GKW.

  • Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół.

  • Informacja o wylosowanych numerach zostanie podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie w urzędzie gminy oraz zamieszczenie na stronie internetowej.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Jejkowicach

/-/ Mariola Krywalska


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie