Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2016

 1. 9 września 2016 08:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr W.0050.59.2016 z dnia 08.09.2016r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jejkowice na rok 2016

  Zarządzenie nr W.0050.59.2016 z dnia 08.09.2016r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jejkowice na rok 2016

  przeczytaj całość »

 2. 5 września 2016 15:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr W.0050.57.2016 z dnia 05.09.2016r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

  Zarządzenie nr W.0050.57.2016 z dnia 05.09.2016r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

  przeczytaj całość »

 3. 5 września 2016 11:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr W.0050.58.2016 z dnia 05.09.2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Jejkowice przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

  Zarządzenie nr W.0050.58.2016 z dnia 05.09.2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Jejkowice przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

  przeczytaj całość »

 4. 26 lipca 2016 11:03 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr W.0050.50.2016 z dnia 20.07.2016r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania PONE

  Zarządzenie nr W.0050.50.2016 z dnia 20.07.2016r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania PONE

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie