Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2018

 1. 5 marca 2019 08:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr W.0050.95.2018 z dnia 17.10.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Wójta Gminy Jejkowice w sprawie ustalenia zasad rachunkowości tj zakładowego planu kont wykazu ksiąg rachunkowych oraz określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych

  Zarządzenie nr W.0050.95.2018 z dnia 17.10.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Wójta Gminy Jejkowice w sprawie ustalenia zasad rachunkowości tj zakładowego planu kont wykazu ksiąg rachunkowych oraz określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych

  przeczytaj całość »

 2. 10 stycznia 2019 14:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr W.0050.110.2018 z dnia 28.11.2018r. w sprawie wykonania Uchwały nr VII/43/03 Rady Gminy Jejkowice z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie sposobu podziału środków na doskonalenie nauczycieli form tegoż doskonalenia oraz zasad i trybu przyznawania tych środków

  Zarządzenie nr W.0050.110.2018 z dnia 28.11.2018r. w sprawie wykonania Uchwały nr VII/43/03 Rady Gminy Jejkowice z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie sposobu podziału środków na doskonalenie nauczycieli form tegoż doskonalenia oraz zasad i trybu przyznawania tych środków

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie