Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2018

 1. 23 lipca 2018 11:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr W.0050.70.2018 z dnia 20.07.2018r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice wraz z pompowniami ścieków oraz robotami przygotowawczymi i odetworzeniowymi

  Zarządzenie nr W.0050.70.2018 z dnia 20.07.2018r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice wraz z pompowniami ścieków oraz robotami przygotowawczymi i odetworzeniowymi

  przeczytaj całość »

 2. 11 lipca 2018 14:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr W.0050.51.2018 z dnia 24.05.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Jejkowice w sprawie ustalenia zasad rachunkowości tj. zakładowego planu kont, wykazu ksiąg rachunkowych oraz określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych

  Zarządzenie nr W.0050.51.2018 z dnia 24.05.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Jejkowice w sprawie ustalenia zasad rachunkowości tj. zakładowego planu kont, wykazu ksiąg rachunkowych oraz określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych

  przeczytaj całość »

 3. 9 lipca 2018 15:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr W.0050.67.2018 z dnia 02.07.2018r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie Jejkowice i jej jednostkach budżetowych od 1 lipca 2018r.

  Zarządzenie nr W.0050.67.2018 z dnia 02.07.2018r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie Jejkowice i jej jednostkach budżetowych od 1 lipca 2018r.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie