Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Kadencja 2014-2018

 1. 30 listopada 2017 09:11 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXX/161/2017 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych oraz wskazania organu uprawnionego do wykonywania powyższych czynności

  Uchwała nr XXX/161/2017 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych oraz wskazania organu uprawnionego do wykonywania powyższych czynności

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 2. 30 listopada 2017 09:10 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXX/160/2017 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Jejkowice

  Uchwała nr XXX/160/2017 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Jejkowice

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 3. 30 listopada 2017 09:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXX/158/2017 w sprawie zmiany w Uchwale nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 października 2017r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach

  Uchwała nr XXX/158/2017 w sprawie zmiany w Uchwale nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 października 2017r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach

  przeczytaj całość »

 4. 26 października 2017 11:48 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXIX/157/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2017

  Uchwała nr XXIX/157/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2017

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 5. 26 października 2017 07:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXIX/155/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach

  Uchwała nr XXIX/155/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie