Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Kadencja 2014-2018

 1. 25 maja 2017 13:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXV/144/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2017

  Uchwała nr XXV/144/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2017

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 2. 26 kwietnia 2017 14:25 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXIV/141/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2017

  Uchwała nr XXIV/141/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2017

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 3. 26 kwietnia 2017 14:25 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXIV/140/2017 w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Gminę Jejkowice.

  Uchwała nr XXIV/140/2017 w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Gminę Jejkowice.

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 4. 7 kwietnia 2017 08:30 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXIII/135/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, realizowanej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji Gminy Jejkowice

  Uchwała nr XXIII/135/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, realizowanej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji Gminy Jejkowice

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku< (…)

  przeczytaj całość »

 5. 7 kwietnia 2017 08:29 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXIII/131/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

  Uchwała nr XXIII/131/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku< (…)

  przeczytaj całość »

 6. 7 kwietnia 2017 08:28 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXIII/130/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Jejkowice jest organem prowadzącym

  Uchwała nr XXIII/130/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Jejkowice jest organem prowadzącym

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku< (…)

  przeczytaj całość »

 7. 7 kwietnia 2017 08:27 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXIII/129/2017 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Jejkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

  Uchwała nr XXIII/129/2017 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Jejkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku< (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie