Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 5 lipca 2019 12:02 | wersja 5 | Ten dokument ma 7 załączników 7

  Podatek od nieruchomości obowiązujący od 01.07.2019

  Podatek od nieruchomości obowiązujący od 01.07.2019

  Podatek od nieruchomości w 2019 roku

  Dla ustalenia sposobu opodatkowania i zaliczenia gruntu do określonego rodzaju użytków decydujące znaczenie mają zapisy w geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków (a nie zapisy w innych rejestrach, np. w (…)

  przeczytaj całość »

 2. 4 lipca 2019 10:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Oświadczenie o posiadaniu nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 na której wykonywane są roboty budowlane lub istnieje obiekt budowlany trwale związany z gruntem mający wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

  Oświadczenie o posiadaniu nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 na której wykonywane są roboty budowlane lub istnieje obiekt budowlany trwale związany z gruntem mający wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

  przeczytaj całość »

 3. 4 lipca 2019 10:19 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Oświadczenie o posiadaniu nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 na której wykonywane są roboty budowlane lub istnieje obiekt budowlany trwale związany z gruntem mający wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

  Oświadczenie o posiadaniu nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 na której wykonywane są roboty budowlane lub istnieje obiekt budowlany trwale związany z gruntem mający wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

  przeczytaj całość »

 4. 4 lipca 2019 10:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

  Lp.

  Imię i nazwisko/ nazwa Rodzaj ulgi Kwota umorzenia* Przyczyny umorzenia

  -

  -

  kwota umorzenia obejmuje należność główną oraz /lub odsetki za zwłokę i należności uboczne


  Jejkowice, dnia 23.04.2019 r..

  (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie