Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 30 listopada 2017 09:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXX/158/2017 w sprawie zmiany w Uchwale nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 października 2017r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach

  Uchwała nr XXX/158/2017 w sprawie zmiany w Uchwale nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 października 2017r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach

  przeczytaj całość »

 2. 28 listopada 2017 14:50 | wersja 3 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Jejkowice

  Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Jejkowice

  przeczytaj całość »

 3. 21 listopada 2017 12:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr W.0050.88.2017 z dnia 21.11.2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej kandydata na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych w Urzędzie Gminy Jejkowice

  Zarządzenie nr W.0050.88.2017 z dnia 21.11.2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej kandydata na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Spraw Gospodarczych w Urzędzie Gminy Jejkowice

  przeczytaj całość »

 4. 16 listopada 2017 15:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr W.0050.87.2017 z dnia 16.11.2017r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Jejkowice

  Zarządzenie nr W.0050.87.2017 z dnia 16.11.2017r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Jejkowice

  przeczytaj całość »

 5. 16 listopada 2017 14:56 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr W.0050.86.2017 z dnia 16.11.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów uchwał

  Zarządzenie nr W.0050.86.2017 z dnia 16.11.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów uchwał

  1. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie