Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 18 kwietnia 2017 08:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym udzielono pomocy publicznej w 2016 rok

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym udzielono pomocy publicznej w 2016 rok

  1. Mechanika Pojazdowa Daniel Rojek
  2. Auto-Service Firma - Diagnostyka - Mechanika - Blacharstwo Buszka Izabela
  3. "Szulik" Firma Remontowo Budowlana Szulik Marek
  4. Zakład Stolarski Henryk Hajduczek
  5. Zakład Fryzjerski "TOP TRENDY" (…)

  przeczytaj całość »

 2. 11 kwietnia 2017 10:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr W.0050.28.2017 z dnia 11.04.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Gminę Jejkowice

  Zarządzenie nr W.0050.28.2017 z dnia 11.04.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Gminę Jejkowice

  przeczytaj całość »

 3. 7 kwietnia 2017 08:30 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXIII/135/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, realizowanej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji Gminy Jejkowice

  Uchwała nr XXIII/135/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, realizowanej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji Gminy Jejkowice

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku< (…)

  przeczytaj całość »

 4. 7 kwietnia 2017 08:29 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXIII/131/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

  Uchwała nr XXIII/131/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku< (…)

  przeczytaj całość »

 5. 7 kwietnia 2017 08:28 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXIII/130/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Jejkowice jest organem prowadzącym

  Uchwała nr XXIII/130/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Jejkowice jest organem prowadzącym

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku< (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie