Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 29 maja 2017 09:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr W.0050.97.2016 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie instrukcji ewidencji i poboru opłat oraz udzielania ulg uznaniowych w spłacie zobowiązań podatkowych i umarzania zaległości podatkowych

  Zarządzenie nr W.0050.97.2016 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie instrukcji ewidencji i poboru opłat oraz udzielania ulg uznaniowych w spłacie zobowiązań podatkowych i umarzania zaległości podatkowych

  Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań)

  przeczytaj całość »

 2. 25 maja 2017 13:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXV/144/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2017

  Uchwała nr XXV/144/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2017

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 3. 22 maja 2017 15:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg , odroczeń , umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł , wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg , odroczeń , umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł , wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

  Lp.

  Imię i nazwisko/ nazwa Rodzaj ulgi Kwota umorzenia* Przyczyny umorzenia

  -

  -  kwota umorzenia obejmuje należność główną oraz /lub odsetki za zwłokę i należności uboczne .

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie