Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 29 sierpnia 2018 10:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXXIX/209/2018 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały Nr XXXVII/195/2018 Rady Gminy Jejkowice w sprawie przekazania do uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

  Uchwała nr XXXIX/209/2018 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały Nr XXXVII/195/2018 Rady Gminy Jejkowice w sprawie przekazania do uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

  przeczytaj całość »

 2. 28 sierpnia 2018 11:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr W.0050.78.2018 z dnia 27.08.2018r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice wraz z pompowniami ścieków oraz robotami przygotowawczymi i odtworzeniowymi

  Zarządzenie nr W.0050.78.2018 z dnia 27.08.2018r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice wraz z pompowniami ścieków oraz robotami przygotowawczymi i odtworzeniowymi

  przeczytaj całość »

 3. 28 sierpnia 2018 10:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr W.0050.75.2018 z dnia 21.08.2018r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jejkowice informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018r.

  Zarządzenie nr W.0050.75.2018 z dnia 21.08.2018r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jejkowice informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018r.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie