Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 1 sierpnia 2019 09:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  19.08.2019 - Sesja Rady Gminy

  19.08.2019 - Sesja Rady Gminy

  Przewodniczący Rady Gminy Jejkowice zwołuje na dzień 19sierpnia 2019r.
  o godz.
  15.30SESJĘ RADY GMINY. Sesja odbędzie się w salce narad Urzędu Gminy.

  przeczytaj całość »

 2. 26 lipca 2019 07:37 | wersja 3 | Ten dokument ma 14 załączników 14

  Podatek rolny i leśny obowiązujący od 01.07.2019

  Podatek rolny i leśny obowiązujący od 01.07.2019

  Podatek rolny w 2019 roku

  Podatkiem rolnym objęci są:

  • posiadacze gospodarstw rolnych (użytki rolne o pow. ponad 1 ha),
  • posiadacze gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem (…)

  przeczytaj całość »

 3. 23 lipca 2019 22:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Zarządzenie

  Zarządzenie W.0050.53.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jejkowice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

  Zarządzenie W.0050.53.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jejkowice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

  przeczytaj całość »

 4. 23 lipca 2019 22:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Zarządzenie

  Zarządzenie W.0050.52.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Jejkowice na lata 2019-2025

  Zarządzenie W.0050.52.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Jejkowice na lata 2019-2025

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie