Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 7 marca 2017 12:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr W.0050.12.2017 z dnia 02.03.2017r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn "Wykonanie remontu kapliczki pw. Św. Jana Nepomucena w Jejkowicach

  Zarządzenie nr W.0050.12.2017 z dnia 02.03.2017r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn "Wykonanie remontu kapliczki pw. Św. Jana Nepomucena w Jejkowicach

  przeczytaj całość »

 2. 3 marca 2017 12:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017

  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017

  Wójt Gminy Jejkowice informuje, że w toku procedury konkursowej na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017, została udzielona dotacja dla podmiotu:

  LUDOWY KLUB SPORTOWY LKS JEDNOŚĆ JEJKOWICE

  (…)

  przeczytaj całość »

 3. 1 marca 2017 15:12 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr W.0050.11.2017 z dnia 1.03.2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, realizowanych w ramach PONE Gminy Jejkowice

  Zarządzenie nr W.0050.11.2017 z dnia 1.03.2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, realizowanych w ramach PONE Gminy Jejkowice

  przeczytaj całość »

 4. 22 lutego 2017 08:32 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXII/127/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2017

  Uchwała nr XXII/127/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2017

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 5. 22 lutego 2017 08:32 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXII/125/2017 w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

  Uchwała nr XXII/125/2017 w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 6. 22 lutego 2017 08:07 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr W.0050.7.2017 z dnia 02.02.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017

  Zarządzenie nr W.0050.7.2017 z dnia 02.02.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie