Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 września 2007 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej


   

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 8 września 2007 r.

Na podstawie art. 137 ust. 3 i art. 192 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.:


(wyciąg)


Okręg wyborczy nr 30 do Sejmu i okręg wyborczy nr 29 do Senatu obejmują ten sam obszar stanowiący część województwa śląskiego. W okręgu wyborczym nr 30 do Sejmu wybieranych będzie 9 posłów, w okręgu wyborczym nr 29 do Senatu wybieranych będzie 2 senatorów.

W skład każdego z tych okręgów wyborczych wchodzą powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski

oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Rybniku przy ul. B. Chrobrego 2.


Przewodniczący

Państwowej Komisji   

Wyborczej

(-) Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r., Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766.


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie