Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 marca 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie


 

O G Ł O S Z E N I E

Na  podstawie  art. 36  ustawy  z dnia 5  stycznia  2011 r. - Kodeks  wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz.112  z  późn. zmianami) Wójt  Gminy Jejkowice informuje , że spis wyborców będzie  udostępniony do  wglądu w  siedzibie  Urzędu  Gminy - pokój 25 w terminie od dnia 02.04.2013r.  do 08.04.2013r.w godzinach urzędowania.

 

 

                                                                          WÓJT  GMINY

                                                                          /- / Marek Bąk


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie