Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 listopada 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Gminy Jejkowice uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jejkowice

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie