Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 maja 2009 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o spisie wyborców


 
O G Ł O S Z E N I ENa podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r.
- Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25 poz. 219)
Wójt Gminy Jejkowice informuje , że spis wyborców będzie udostępniony,
na pisemny wniosek, do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy - pokój 25
w terminie od dnia 25.05.2009 do 29.05.2009 w godzinach urzędowania.


WÓJT GMINY

/- / Jan Jochem


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie