Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 maja 2009 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o zmianie miejsca pobytu


 

O G Ł O S Z E N I E


Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się do dnia 5 czerwca br. w Urzędzie Gminy Jejkowice – pokój 25 w godzinach urzędowania. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania, ponieważ w przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.


WÓJT GMINY

/ - / Jan Jochem


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie