Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 lipca 2019 07:37 | wersja 3 | Ten dokument ma 14 załączników 14

Podatek rolny i leśny obowiązujący od 01.07.2019

Podatek rolny w 2019 roku

Podatkiem rolnym objęci są:

  • posiadacze gospodarstw rolnych (użytki rolne o pow. ponad 1 ha),
  • posiadacze gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Ustawowo od podatku zwolnione są między innymi:

  • użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,
  • użytki ekologiczne.

Stawki podatku w 2019 roku wynoszą:

  • dla podatników posiadających do 1 ha użytków rolnych – 271,80 zł za 1 ha fizyczny,
  • dla podatników posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych (gospodarstwa rolne) – 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Podatek leśny w 2019 roku

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie o podatku leśnym lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Ustawowo od podatku leśnego zwolnione są między innymi:

  • lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
  • lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
  • użytki ekologiczne.

Stawka podatku leśnego od 1 ha w 2019 roku wynosi 42,2356 zł.

Załączone dokumenty:

Wzory formularzy dotyczące obowiązku podatkowego powstałego po 1.07.2019 r.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie