Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 stycznia 2017 11:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2017r.

Wójt Gminy Jejkowice opracował projekt pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2017 r.” i zaprasza organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do zgłaszania opinii dot. jego zapisów.

Termin zgłaszania opinii wyznacza się do dnia 20.02.2017 r. włącznie.

W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone do siedziby Urzędu Gminy Jejkowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie