Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

 1. 5 grudnia 2018 09:02 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr BR.0007.II.19.2018 Rady Gminy Jejkowice z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z szkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jejkowicach

  Uchwała nr BR.0007.II.19.2018 Rady Gminy Jejkowice z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z szkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jejkowicach

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 2. 5 grudnia 2018 09:02 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr BR.0007.II.18.2018 Rady Gminy Jejkowice z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

  Uchwała nr BR.0007.II.18.2018 Rady Gminy Jejkowice z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 3. 5 grudnia 2018 09:01 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr BR.0007.II.17.2018 Rady Gminy Jejkowice z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Jejkowice na rok 2019

  Uchwała nr BR.0007.II.17.2018 Rady Gminy Jejkowice z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Jejkowice na rok 2019

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 4. 5 grudnia 2018 09:01 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr BR.0007.II.16.2018 Rady Gminy Jejkowice z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2019

  Uchwała nr BR.0007.II.16.2018 Rady Gminy Jejkowice z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2019

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 5. 29 listopada 2018 12:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr BR.0007.II.21.2018 Rady Gminy Jejkowice z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Jejkowice w roku 2019 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

  Uchwała nr BR.0007.II.21.2018 Rady Gminy Jejkowice z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Jejkowice w roku 2019 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

  przeczytaj całość »

 6. 29 listopada 2018 12:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr BR.0007.II.15.2018 Rady Gminy Jejkowice z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jejkowice na rok 2019

  Uchwała nr BR.0007.II.15.2018 Rady Gminy Jejkowice z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jejkowice na rok 2019

  przeczytaj całość »

 7. 29 listopada 2018 12:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr BR.0007.II.14.2018 Rady Gminy Jejkowice z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jejkowice na rok 2018

  Uchwała nr BR.0007.II.14.2018 Rady Gminy Jejkowice z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jejkowice na rok 2018

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie