Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 maja 2017 15:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg , odroczeń , umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł , wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Lp.

Imię i nazwisko/ nazwa Rodzaj ulgi Kwota umorzenia* Przyczyny umorzenia

-

-kwota umorzenia obejmuje należność główną oraz /lub odsetki za zwłokę i należności uboczne .

Wójt Gminy Jejkowice

Marek Bąk

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie