Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 czerwca 2008 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


 


ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNYUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) zdefiniowała pojęcie „zbierający zużyty sprzęt”. Przez pojęcie to należy rozumieć prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego, oraz gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.


PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JEJKOWICE


  1. Remondis Gliwice Sp. z o.o.

44-100 Gliwice ul. Kaszubska 2

tel. 032 23 10 858

  1. Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór” S.A.

44-201 Rybnik ul. Jankowicka 9

tel. 032 75 55 494, 032 75 55 440

  1. Firma Usług Komunalnych „ZEF”

Cecylia Wieczorek, Zenon Wieczorek spółka cywilna

44-200 Rybnik ul. Hallera 6

tel. 032 42 25 660

  1. „EKO” M.Golik, J.Konsek, J.Serwotka spółka jawna

44-200 Rybnik ul. Kościuszki 45a

tel. 42 23 673

  1. Naprzód Sp. z o.o.

44-280 Rydułtowy ul. Raciborska 144b

tel. 032 45 77 083


Zbierający zużyty sprzęt są obowiązani przekazywać wójtowi, na terenie którego działają informację zawierającą firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt oraz adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym punktów sprzedaży sprzętu. Informacje takie złożyli następujący przedsiębiorcy:


  1. Apteka „Gminna” s.c. Katarzyna Pękała, Elżbieta Kuczera

44-290 Jejkowice ul. Główna 26 (siedziba, punkt zbierania odpadów i punkt sprzedaży

sprzętu)


  1. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

44-290 Jejkowice ul. Główna 26 (siedziba)

pawilon Handlowy „Jedynak” Jejkowice ul. Główna (punkt sprzedaży sprzętu i punkt

zbierania odpadów)


Sprzedawca detaliczny i hurtowy jest zobowiązany przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie