Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lutego 2019 12:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacje o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi od od 01.01.2019r.

Informacje o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi od od 01.01.2019r.

Informujemy, iż zgodnie z podjętą uchwałą Nr BR.0007.III.25.2018 Rady Gminy Jejkowice z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice (Dz. Urz. Woj. Śl z 2018r., poz. 8254)

od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:

 • 16,50 zł miesięcznie za osobę zamieszkującą nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 33,00 zł miesięcznie za osobę zamieszkującą nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (osoby prawne, firmy i jednostki), które są zbierane i odbierane w sposób selektywny

1) opłata za jeden pojemnik o pojemności 110 litrów - 33,00 złotych miesięcznie

 1. opłata za jeden pojemnik o pojemności 120 litrów - 34,00 złotych miesięcznie
 2. opłata za jeden pojemnik o pojemności 210 litrów - 56,00 złotych miesięcznie
 3. opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 litrów - 56,00 złotych miesięcznie
 4. opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów - 220,00 złotych miesięcznie
  • od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (osoby prawne, firmy i jednostki) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
 1. opłata za jeden pojemnik o pojemności 110 litrów - 65,00 złotych miesięcznie
 2. opłata za jeden pojemnik o pojemności 120 litrów - 68,00 złotych miesięcznie
 3. opłata za jeden pojemnik o pojemności 210 litrów - 112,00 złotych miesięcznie
 4. opłata za jeden pojemnik o pojemności 240 litrów - 112,00 złotych miesięcznie
 5. opłata za jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów - 440,00 złotych miesięcznie
Ponadto:

1. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzymał zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

2. Mieszkańcy mają obowiązek złożenia nowej deklaracji w przypadku jakichkolwiek zmian w ilości zamieszkujących osób.

3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w informacji, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty.Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie