Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Kadencja 2014-2018

 1. 30 listopada 2017 09:18 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXX/169/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2017

  Uchwała nr XXX/169/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2017

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 2. 30 listopada 2017 09:17 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXX/168/2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice

  Uchwała nr XXX/168/2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 3. 30 listopada 2017 09:14 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXX/167/2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Uchwała nr XXX/167/2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 4. 30 listopada 2017 09:13 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXX/166/2017 w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Jejkowice na rok 2018

  Uchwała nr XXX/166/2017 w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Jejkowice na rok 2018

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 5. 30 listopada 2017 09:13 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXX/165/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny

  Uchwała nr XXX/165/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 6. 30 listopada 2017 09:12 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXX/164/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny

  Uchwała nr XXX/164/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 7. 30 listopada 2017 09:12 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXX/163/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

  Uchwała nr XXX/163/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie