Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Prawo lokalne

 1. 28 listopada 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXXVII/150/2013 w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Jejkowice na rok 2014

  Uchwała nr XXXVII/150/2013 w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Jejkowice na rok 2014


   

  REDAKCJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 2. 16 lipca 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXXIV/136/2013 w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole

  Uchwała nr XXXIV/136/2013 w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole


   

  REDAKCJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 3. 14 czerwca 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXXII/134/2013 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Uchwała nr XXXII/134/2013 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


   

  REDAKCJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 4. 14 czerwca 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXXII/132/2013 w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Jejkowice dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice

  Uchwała nr XXXII/132/2013 w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Jejkowice dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice


   

  REDAKCJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 5. 10 maja 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXXI/124/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice

  Uchwała nr XXXI/124/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice


   

  REDAKCJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 6. 27 marca 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXIX/120/2013 w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Jejkowice Nr XXVII/110/2013 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w ramach odbierania odpadów

  Uchwała nr XXIX/120/2013 w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Jejkowice Nr XXVII/110/2013 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w ramach odbierania odpadów


   

  REDAKCJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie