Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wzory druków

 1. 26 lipca 2019 07:37 | wersja 3 | Ten dokument ma 14 załączników 14

  Podatek rolny i leśny obowiązujący od 01.07.2019

  Podatek rolny i leśny obowiązujący od 01.07.2019

  Podatek rolny w 2019 roku

  Podatkiem rolnym objęci są:

  • posiadacze gospodarstw rolnych (użytki rolne o pow. ponad 1 ha),
  • posiadacze gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem (…)

  przeczytaj całość »

 2. 5 lipca 2019 12:02 | wersja 5 | Ten dokument ma 7 załączników 7

  Podatek od nieruchomości obowiązujący od 01.07.2019

  Podatek od nieruchomości obowiązujący od 01.07.2019

  Podatek od nieruchomości w 2019 roku

  Dla ustalenia sposobu opodatkowania i zaliczenia gruntu do określonego rodzaju użytków decydujące znaczenie mają zapisy w geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków (a nie zapisy w innych rejestrach, np. w (…)

  przeczytaj całość »

 3. 4 lipca 2019 10:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Oświadczenie o posiadaniu nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 na której wykonywane są roboty budowlane lub istnieje obiekt budowlany trwale związany z gruntem mający wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

  Oświadczenie o posiadaniu nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 na której wykonywane są roboty budowlane lub istnieje obiekt budowlany trwale związany z gruntem mający wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

  przeczytaj całość »

 4. 4 lipca 2019 10:19 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Oświadczenie o posiadaniu nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 na której wykonywane są roboty budowlane lub istnieje obiekt budowlany trwale związany z gruntem mający wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

  Oświadczenie o posiadaniu nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 na której wykonywane są roboty budowlane lub istnieje obiekt budowlany trwale związany z gruntem mający wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2 3 4 5     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie