Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 30 września 2019 16:20 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Dyżury

  Dyżury

  Informacja

  o dyżurach, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.,

  przeczytaj całość »

 2. 30 września 2019 15:04 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr BR.0007.X.67.2019 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/200/2018 Rady Gminy Jejkowice z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

  Uchwała Nr BR.0007.X.67.2019 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/200/2018 Rady Gminy Jejkowice z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 3. 26 września 2019 08:39 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  POSTANOWIENIE NR 430/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

  POSTANOWIENIE NR 430/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

  przeczytaj całość »

 4. 25 września 2019 14:17 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr BR.0007.X.68.2019 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/140/2017 Rady Gminy Jejkowice z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Gminę Jejkowice

  Uchwała Nr BR.0007.X.68.2019 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/140/2017 Rady Gminy Jejkowice z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Gminę Jejkowice

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

 5. 25 września 2019 14:16 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr BR.0007.X.72.2019 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2019

  Uchwała Nr BR.0007.X.72.2019 Rady Gminy Jejkowice z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na rok 2019

  Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

  Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie