Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 lipca 2019 10:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Lp.

Imię i nazwisko/ nazwa Rodzaj ulgi Kwota umorzenia* Przyczyny umorzenia

-

-

kwota umorzenia obejmuje należność główną oraz /lub odsetki za zwłokę i należności uboczne


Jejkowice, dnia 23.04.2019 r..


Wójt Gminy Jejkowice

Marek Bąk

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Jejkowice

Logowanie